Selim Palmgren-föreningen r.f


selimpalmgrenSelim Palmgren-föreningens syfte är att upprätthålla den internationellt hyllade Björneborgsfödda kompositören Selim Palmgrens minne, och hans Finlands-Svenska kulturarv. Föreningens uppgift är också att tillkännage Palmgren livsverk, liksom att främja och stödja tonkonst i Björneborg.

För att fylla sin uppgift anordnar föreningen bland annat Palmgren-festivalen vartannat år. Som stöd i vårt arbete har vi bland annat Pori Sinfonietta och Palmgren-konservatoriet. Samarbetspartners har vi fått många och uppgifter om dessa kan finna i sidan om de gångna festivalersna.

Ett stort tack går till Björneborgs stad som har stött dessa kulturprojekt. Svenska kulturfonden i Björneborg har också varit med och stött våra festivaler och projekt på ett bemärkligt sätt. Ett stort tack också till er!

Nästa festival hålls år 2018, som är festår för Palmgren! Då har det gått 140 år sedan hans födelse!

År -16 och 2017 förbereder föreningen för festivalen 2018. Vi söker också finansiering för projekt som hålls feståret! Mer info när vi har någonting färdigt!

Palmgren- hälsningar

Stefan Kavén, ordf.